TIETOA IHAASTUKSEN VASTUULLISUUDESTAIhaastuksessa panostetaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin eri osa-alueilla. Yllä on esitetty kuvakkeina tavoitteita, joihin Ihaastuksessa keskitytään.


Ihaastuksessa vastuullisuus näkyy arvoissa, tuotteissa ja teoissa. Yrittäjänä haluan omalta osaltani muuttaa hevoskulttuuria ekologisemmaksi kierrättämällä hevos- ja ratsastustarvikkeita. Korjaus, kierrätys ja kiertotalous ovat Ihaastuksen toiminnan kulmakiviä. Lisäksi minulle on tärkeää hevosten hyvinvointi ja mahdollisimman hevos- ja luontoystävälliset toimintatavat.


Ympäristövastuullisuus:

 • Ihaastus myy käytettyjä hevosvarusteita, eli varusteista hyötyy enemmän kuin yksi käyttäjä.
 • Ihaastuksessa korjataan varusteita, jotta niiden käyttöikä pitenee.
 • Ihaastuksessa tarjotaan vuokrasatuloita, eli jakamistalouden ajatusmalli toteutuu hyvin.
 • Ihaastuksessa tuotetaan myös aineettomia palveluita, eli ruokintasuunnitelmia. Suunnitelmien avulla voidaan myös vähentää päästöjä, kun hevosia ruokitaan optimaalisesti. Lannan ja virtsan päästöt saadaan minimoitua.
 • Ruokintasuunnitelmissa suositaan kotimaisia, lähellä tuotettuja rehuja.
 • Ihaastuksessa lajitellaan roskat ja osa rikkinäisistä varusteista päätyy vielä jatkojalostukseen, kuten laukkujen materiaaliksi.
 • Paketit kuljetetaan lähtöpisteeseen työmatkailun ohessa.
 • Kaikki tuotteet pakataan lahjoituksena saatuihin, jo kerran tai useamman kerran käytettyihin pakkausmateriaaleihin.
 • Ihaastuksen varasto on rakennettu toisen rakennuksen yläkertaan ja se lämmitetään puilla yhdessä muden tilojen kanssa. Lisälämmönlähteenä on ilmalämpöpumppu, joka ottaa osan tarvittavasta energiasta aurinkopaneeleista.
 • Varasto on rakennettu osin kierrätysmateriaaleista.

Sosiaalinen vastuullisuus:

 • Ihaastuksessa käytetään lähialueen yrittäjien palveluita yhteistyön merkeissä (mm. nahkaosien korjaaminen, satuloiden toppaaminen, tilitoimisto, alueen hevosyrittäjät) Tämä edistää myös kiertotaloutta.
 • Tuoteturvallisuudesta huolehditaan tarkastamalla ja kuvaamalla jokainen tuote huolellisesti.
 • ArcticVetin tuotteissa on asianmukaiset inci-listat ja käyttöohjeet, sekä tuoteturvallisuusohjeet.
 • Asiakkaiden yksityisyyden suojasta huolehditaan DGRP-asetuksen mukaisesti.

Taloudellinen vastuullisuus:

 • Ihaastuksessa ei harjoiteta harmaata taloutta.
 • Ihaastuksen toiminta on eettistä ja ottaa aina huomioon ensisijaisesti hevosen hyvinvoinnin.
 • Maksuliikenne on turvallista käyttää ja asiakkaalla on aina 14 vrk palautusoikeus (ei koske satuloiden vuokrausta ja ruokintasuunnitelmia, sekä ruokinnan konsultointia).
 • Ihaastuksessa palvelee aina aito ihminen, ei koskaan botti tai muu tekoälyn luoma hahmo.

Missä Ihaastus on onnistunut:

 • Ekologisuus ja kierrätys on tuotu helpoksi ja saavutettavaksi juuri sinulle.
 • Hevosten hyvinvointi paranee sopivan satulan ja optimaalisen ruokinnan avulla.
 • Omistajan hyvinvointi ja harrastamisen laatu paranevat hevosen voidessa paremmin.
 • Yhteistyökumppanien avulla saat vielä enemmän apua hevosesi kanssa!

Missä Ihaastuksella on vielä kehitettävää:

 • Pakkausmateriaalien muovittomuus.
 • Mahdollisesti uusien, ympäristöystävällisempien toimittajien etsiminen pakettien kuljettamiseen.
 • Digitalisaation myötä tietoturvan kehittäminen edelleen vastaamaan aina uusia haasteita.

Päivitetty 26.3.2024